Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu APM

Khách hàng: Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu APM

Năm: 2020

Tổng quan doanh nghiệp

Chương trình APM được thành lập và hỗ trợ bởi tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam, nhằm mục đích phục vụ cộng đồng, hỗ trợ vay vốn không cần tài sản thế chấp, phát triển kinh tế lâu dài.

Yêu cầu của dự án

  • Thiết kế logo thương hiệu.
  • Thiết kế bộ nhận diện.

DNA giải quyết bài toán

Lấy ý tưởng từ mục tiêu vì cộng đồng của dự án, logo APM bao gồm hình ảnh vòng tay kết nối, ngôi sao năm cánh và biểu tượng đồng tiền.