CÂY THỊNH VƯỢNG VPBANK 2014

Khách hàng: VPBank

Năm: 2014

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

VPBank là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên của Việt Nam. Từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới.

DỊCH VỤ THỰC HIỆN:

  • Thiết kế App
  • Thiết kế quảng cáo
  • Viết nội dung
  • Vận hành chiến dịch digital marketing

AGENCY:

  • Glinkads

CHIẾN DỊCH

Cây Thịnh Vượng là chiến dịch kết hợp giữa việc trưng bày trang trí ngoài trời, game tại chỗ và app để chơi game online. DNA đã thiết kế, viết nội dung và quản trị chiến dịch online.