Nhận diện thương hiệu Vivado

Khách hàng: Nhận diện thương hiệu Vivado

Năm: 2020

Tổng quan doanh nghiệp

Công ty TNHH VIVADO (VIVADO Co.,Ltd) – với tiền thân là Công ty cổ phần Việt Nam vận động – VIVADO,  hình thành dựa trên ý tưởng phát triển các không gian vận động, vui chơi ngoài trời dành cho tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước nhằm thúc đẩy các hoạt động rèn luyện sức khỏe, góp phần  tăng cường mối giao lưu, gắn kết và phát triển cộng đồng.

Yêu cầu của dự án

  • Thiết kế bộ nhận diện.

DNA giải quyết bài toán