Thiết kế logo Heaven

Khách hàng: Thiết kế logo Heaven

Năm:

Tổng quan doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Heaven hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và thủ tục hải quan và vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu.

Yêu cầu của dự án

  • Thiết kế logo thương hiệu.

DNA giải quyết bài toán