BÁCH MỸ

Thành lập năm 1994, Bách Mỹ đã đặt ra một chuẩn mực mới cho hệ thông sàn công nghiệp tại Việt Nam.

Bách Mỹ là một trong số ít các nhà thầu tại Việt Nam có thể cung cấp đầy đủ hệ thống sàn công nghiệp hiệu suất cao với tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Bách Mỹ còn cung cấp địch vụ tư vấn chuyên nghiệp và bảo trì cho tất cả các loại sàn nhà máy.

Không có kết quả nào được tìm thấy!